Canadian Itosu-Kai Honbu Dojo

Copyright © 2007-2017 Itosu-Kai Canada

Instructors at Itosu-Kai Honbu Dojo


Chief Instructors:

Shihan Kei Tsumura
Tsumura, Kei
8th Dan Karate, Shihan 7th Dan Kobudo, Shihan

Daniel Tsumura
Tsumura, Daniel
6th Dan Karate 2nd Dan Kobudo

 

Senior Instructors:

Hiroshi Maeda
Maeda, Hiroshi
7th Dan Karate 4th Dan Kobudo

Mark Uyeda
Uyeda, Mark
6th Dan Karate 3rd Dan Kobudo

 

Dr. Robert Cambria
Cambria, Dr. Robert "Bob"
5th Dan Karate 4th Dan Kobudo

Marie-Paule Duret
Duret, Marie-Paule
4th Dan Karate 3rd Dan Kobudo

Christina Schell
Schell, Christina
3rd Dan Karate 3rd Dan Kobudo